Từ điển Trung Việt-Việt TrungScreenshots

Description

Phần mềm tích hợp các bộ từ điển Trung Việt - Việt Trung - Trung Anh thông dụng và chuyên ngành.

Với mục tiêu giảm thiểu các cuốn từ điển to, dày và nặng, đồng thời hỗ trợ bạn học tiếng Trung hiệu quả hơn; phần mềm cung cấp bộ từ điển tiếng Trung trong nhiều lĩnh vực.

Chức năng chính:
1. Tra từ điển Trung Việt - Việt Trung - Trung Anh (từ điển offline, tra từ không cần internet): Với mỗi từ đều có phiên âm và phát âm chuẩn, giúp bạn học từ vựng, học cách phát âm tiếng Trung chính xác và hiệu quả.
2. Tra chéo từ vựng: Tiết kiệm thời gian tra từ, giúp bạn hiểu sâu hơn nghĩa của từ và các từ liên quan.
3. Thêm từ vào danh sách từ yêu thích, xem lịch sử các từ đã tra, danh sách các từ liên quan.
4. Chọn kiểu gõ chữ khi sử dụng từ điển tiếng Trung.

-------------------

Massive dictionary database (general & specialized), including: Chinese - Vietnamese Dictionary, Vietnamese - Chinese and Chinese - English Dictionary.

Function:
1. Dictionary: You can search vocabulary everywhere without internet.
Each word includes transcription and audio pronunciation.
2. Cross-search: Support finding related words, sentences, phrases; optimize searching time.
3. Favorite: Add vocabulary to learn anytime you want.
4. History: Save automatically words which were searched before.
5. Choose the typing function when opening Chinese dictionaries.

Other mobile apps: Quà tặng Galaxy, mConnect, Phong thủy Vạn Sự Lành, pingSKY, Học Tiếng Anh (English Ant Plus)…
Website: http://www.pingcom.vn
Email: support@pingcom.vn

Users review

from 227 reviews

"Great"

7.8