Từ điển Việt Nhật

Download Từ điển Việt Nhật Từ điển Việt Nhật icon

Từ điển Việt Nhật

by: app.feee | 8.2 174

8.2 Users
rating

Screenshots

Description

Tính năng:
・Tra từ,thêm vào favorite
・ Nhập từ bằng giọng nói
・ Việt nhật ~ 55000 từ (có sẵn)
・ Nhật việt ~ 73000 từ (có sẵn)

Users review

from 174 reviews

"Great"

8.2

Users activity

Thực

by Thực

Downloaded