Từ điển Việt Nhật



Screenshots

Description

Tính năng:
・Tra từ,thêm vào favorite
・ Nhập từ bằng giọng nói
・ Việt nhật ~ 55000 từ (có sẵn)
・ Nhật việt ~ 73000 từ (có sẵn)

Users review

from 183 reviews

"Great"

8.2