Vui học chữ

Download Vui học chữ Vui học chữ icon

Vui học chữ

by: MobileAllApps.com | 9.6 13

9.6 Users
rating

Screenshots

Description

Trò chơi đọc tên các chữ cái yêu cầu người dùng nhấn vào hoặc lướt tay qua. Nhấn đúng bạn được 5 điểm.
Nhấn sai, bạn bị trừ điểm. Có các phần thưởng như cộng điểm, cộng thời gian hoặc nổ tung các chữ.
Mỗi bài có một mức điểm cần vượt qua. Chúc các bạn vui vẻ.

Tags: chữ ninja chém , bang chu cai ninja , bang chu cai ten ninja , học chữ , ten chu cai ninja , bé yêu học chữ cái , bé yêu học chữ cái tiếng việt , vui hoc chữ tiếng việt

Users review

from 13 reviews

"Awesome"

9.6