Vui học chữScreenshots

Description

Trò chơi đọc tên các chữ cái yêu cầu người dùng nhấn vào hoặc lướt tay qua. Nhấn đúng bạn được 5 điểm.
Nhấn sai, bạn bị trừ điểm. Có các phần thưởng như cộng điểm, cộng thời gian hoặc nổ tung các chữ.
Mỗi bài có một mức điểm cần vượt qua. Chúc các bạn vui vẻ.

Tags: học chữ , bang chu cai ninja , bang chu cai ten ninja , chữ ninja chém , bé yêu học chữ cái , bé yêu học chữ cái tiếng việt , ten chu cai ninja , vui hoc chữ tiếng việt

Users review

from 13 reviews

"Awesome"

9.6