อะไรเอ๋ย?2Screenshots

Description

สิ่งหรือถ้อยคำที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ให้ทาย
-------------------
วิธีเล่น "อะไรเอ่ย"
-------------------
ผู้ทายจะเริ่มต้นการทายด้วยคำขึ้นต้นว่า "อะไรเอ่ย"
ต่อจากนั้นก็จะเริ่มทายถึงสิ่งของ คน ต้นไม้ ผักสด ผลไม้ สัตว์ ฯลฯ
โดยนำลักษณะเด่นหรือนำไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นที่ใกล้เคียงกัน
เป็นการชี้แนะเพื่อให้ทายถูก อาจมีปัญหาเชาวน์ ซึ่งผู้ตอบจะต้องมีความรู้รอบตัว
และมีความจำอย่างดีว่า คำตอบนั้นคืออะไร ถ้าทายถูกจะเป็นผู้ตั้งปัญหา
ถ้าทายผิดจะต้องตอบปัญหาใหม่ หรือผู้ถามจะถามคนเดียวต่อไปเรื่อย ๆ ก็ได้
-------------------
ประโยชน์ที่ได้รับ
-------------------
-ผู้เล่นได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ขบขัน เป็นการพัฒนาจิตใจให้แจ่มใส
-ฝึกให้ผู้เล่นเป็นผู้มีนิสัยช่างสังเกต ช่างคิด ฉลาดเฉลียวในการฝึกปัญญาของผู้เล่น
-ผู้เล่นจะได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น สำนวนภาษา สังคมวิทยา และธรรมชาติวิทยา
-เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
-เป็นการสร้างความสามัคคีสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหมู่ผู้เล่นอีกด้วย
-เป็นการพัฒนาการใช้ภาษา
-เป็นการฝึกให้มีไหวพริบ เชาวน์ ปัญญาดี

อะไรเอ่ย

Tags: อะไรเอ่ย , อกหัก คอร์ด , กลอนตลกพร้อมรูปภาพ , คำคมตลก , รูปภาพคําถามคําตอบตลก , กลอนตลก , ตอบคําถาม , แม่ก็ไม่ใช่แม่เรา แต่เราเรียกแม่ , คําถามอะไรเอ่ยพร้อมเฉลย

Users review

from 124 reviews

"Great"

7.8