FREE DOWNLOAD

36 Ke Tan Gai

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Description

  36 Kế là sự tổng hợp kinh nghiệp tình trường của những cao thủ đầu mưng mủ kết suất ra 02 bộ bí kíp lưu truyền cho hậu thế là: “36 Kế Tán Gái” và “36 Kế Tán Trai”. Bộ bí kíp là sự kết hợp đông tây kim cổ có kế thừa từ đại đại cao thủ Tôn Tử...

  This application is just joking book which includes two dating secrets such as: “36 strategies to flirt with girl” and “36 strategies to flirt with boy”.

  Users review

  from 402 reviews

  "Great"

  8.6