36 Ke Tan GaiScreenshots

Description

36 Kế là sự tổng hợp kinh nghiệp tình trường của những cao thủ đầu mưng mủ kết suất ra 02 bộ bí kíp lưu truyền cho hậu thế là: “36 Kế Tán Gái” và “36 Kế Tán Trai”. Bộ bí kíp là sự kết hợp đông tây kim cổ có kế thừa từ đại đại cao thủ Tôn Tử...

This application is just joking book which includes two dating secrets such as: “36 strategies to flirt with girl” and “36 strategies to flirt with boy”.

Tags: 36 ke tan , 36 ke tan gai apk , 36 ke tan gai , phan mem 36 ke tan gai tren , dowload 36 ke tan gai , 36 ke tan gai .apk , bi kiep tan gai , 36 ke apk , 36 ke tan trai

Users review

from 400 reviews

"Great"

8.6