Danh nhan Viet

Danh nhan Viet

FREE

(4 stars)

(332)


Download for Android Like

50,000 - 100,000 downloads

Add this app to your lists
Danh Nhan Viet Nam – a historical book which includes all well-known men in Vietnamese 4000 year-history.
It includes:
+ Vietnamese Kings in history.
+ People of talent.
+ Vietnamese scholars.
+ Vietnamese scientists.

Tags: danh nhan viet apk, danh nhan viet.akp, danh nhan viet.apk, danh nhan viet, danh nhân việt nam apk, danh nhan apk, love, vietmedia.akp, danh nhan, danh nhan.apk.

Comments and ratings for Danh nhan Viet
  • (69 stars)

    by tihon1989 on 10/05/2012

    How to download

  • (69 stars)

    by ĐẠI PHAN HỮU on 20/05/2014

    Hay,nhưng nên hiện thị xắp xếp theo thứ tự lịch sử.không hiện thị thứ tự theo tên.như vậy dễ hiểu và hệ thống tốt hơn về Danh Nhân Việt từ xưa tới nay.