Danh nhan Viet

Danh nhan Viet

50,000 - 100,000 downloads

Add this app to your lists
Danh Nhan Viet Nam – a historical book which includes all well-known men in Vietnamese 4000 year-history.
It includes:
+ Vietnamese Kings in history.
+ People of talent.
+ Vietnamese scholars.
+ Vietnamese scientists.

Tags: danh nhan viet apk, danh nhan vietakp, danh nhan vietapk, danh nhan viet, danh nhan apk, danh nhân việt nam apk, love, love smsapk phan thi tu, danhnhanapk, danh nhan viet nam.

Comments and ratings for Danh nhan Viet
 • (69 stars)

  by An Nguyen on 31/12/2013

  Nen sap xep du kien theo thoi gian

 • (69 stars)

  by Phạm Quỳnh Nga on 18/12/2013

  Ứng dụng hay, có ý nghĩa. Nhưng đề nghị tác giả sắp xếp theo trình tự thời gian. Chẳng ai lịch sử lại sắp xếp theo alpha B, theo thứ tự tên cả. 1 thiếu sót lớn nhất và khó chấp nhận. Đó là k nói

 • (69 stars)

  by Phạm Quỳnh Nga on 18/12/2013

  Ứng dụng hay, có ý nghĩa. Nhưng đề nghị tác giả sắp xếp theo trình tự thời gian. Chẳng ai lịch sử lại sắp xếp theo alpha B, theo thứ tự tên cả. 1 thiếu sót lớn nhất và khó chấp nhận. Đó là k nói về Bác Hồ trog tất cả các mục. Đề nghị app bổ sung!!!

 • (69 stars)

  by HAN BIA on 13/12/2013

  Vote cho soft hay.

 • (69 stars)

  by Nguyen Vangioi on 07/10/2013

  Ung dung rat hay ,chu hoi nho ,can co bo chinh chu..

 • (69 stars)

  by Vien Minh Tri on 11/05/2013

  Rat bo ich. Cam on tac gia.

 • (69 stars)

  by Trí Minh Viên on 28/04/2013

  Rat bo ich. Cam on tac gia.