Dược Mã Hoàng HàScreenshots

Description

Tác phẩm: Dược Mã Hoàng Hà

Sau đây là phần giới thiệu về "Dược Mã Hoàng Hà" :
Về tác giả Ôn Thụy An có lẽ không cần phải nói nhiều, còn Thần Châu Kỳ Hiệp Hệ Liệt bao gồm 9 tác phẩm chính là:
1. Kiếm Khí Trường Giang
2. Dược Mã Hoàng Hà
3. Lưỡng Quảng Hào Kiệt
4. Giang Sơn Như Họa
5. Anh Hùng Hảo Hán
6. Sấm Đãng Giang Hồ
7. Thần Châu Vô Địch
8. Tịch Mịch Cao Thủ
9. Thiên Hạ Hữu Tuyết
Nếu các bạn thấy "Dược Mã Hoàng Hà" là tác phẩm hay, xin vui lòng giới thiệu "Dược Mã Hoàng Hà" cho mọi người cùng biết. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ.

Users review

from 2 reviews

"Awesome"

10