Hãy Nói Yêu Thôi Dừng Nói YêuScreenshots

Description

Tác phẩm: Hãy Nói Yêu Thôi Dừng Nói Yêu
Tác giả: Sưu tầm

Sau đây là phần giới thiệu về "Hãy Nói Yêu Thôi Dừng Nói Yêu" :
Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực…nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc… (Phạm Lữ Ân)
Nếu các bạn thấy "Hãy Nói Yêu Thôi Dừng Nói Yêu" là tác phẩm hay, xin vui lòng giới thiệu "Hãy Nói Yêu Thôi Dừng Nói Yêu" cho mọi người cùng biết. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ.

Users review

from 8 reviews

"Great"

8.8