iFACTScreenshots

Description

"Điều thông thái nhất chính là việc bạn hiểu được ràng kiến thức là vô tận !"

Facebook : https://www.facebook.com/IQFact

Ứng dụng cho phép bạn duyệt tất cả các ảnh của fanpage iFact.

- Ảnh được cập nhật theo thời gian thực.
- Bạn có thể xem những ảnh mới nhất cũng như có thể quay lại ảnh đã xem lần trước đó để có thể tiếp tục khám phá iFact.
- Hiện comment trực tiếp trên facebook. Bạn có thể đăng nhập để comment và like cũng như chia sẻ trực tiếp những tấm ảnh thú vị.

Mọi hình ảnh đều là của iFact. SB Team không chịu trách nhiệm về nội dung của ảnh.
Keywords : iFact, iqFact, 8fact, facebook, fact, fun, funny, vui, kiến thức

Tags: ifact

Users review

from 132 reviews

"Awesome"

9.2