Karaoke VietnamScreenshots

Explore more

Description

Ngoài tính năng tìm kiếm bài hát theo tiêu đề, bạn có thể tìm theo mã bài hát và tên tác giả. Ứng dụng còn cho phép lưu lại bài hát vào danh sách yêu thích.

Danh sách bài hát lấy từ bài hát Karaoke 5 số của Arirang (5xxxx), bài hát Tiếng Việt đã cập nhật đến VOL 54 và danh sách bài hát tiếng Anh.

Cập nhật danh sách bài hát của đầu MusicCore (6xxxx) và cập nhật đến VOL 84 của đầu MusicCore.

Hỗ trợ tìm kiếm thêm danh sách bài hát Karaoke 6 số của California, bài hát Tiếng Việt cập nhật VOL 17 và danh sách bài hát Tiếng Anh.

Backup danh sách yêu thích online và đồng bộ danh sách này đến các thiết bị khác.

Tags: danh sach bai hat karaoke vol 42 , karaoke book vol 43 , karaoke book vol 42 , danh sach bai hat karaoke vol 43 , karaoke book vol 41 , karaoke vietnam , karaoke , danh sach bai hat vol 42 karaoke , karaoke vietnam cho

Users review

from 22.936 reviews

"Great"

8.6

Users activity

Cao Thi Hoa Huong -

by Cao Thi Hoa Huong -

Downloaded

PHAN ĐÌNH

by PHAN ĐÌNH

Downloaded

Duẩn

by Duẩn

Downloaded

Thanh

by Thanh

Downloaded

nguyen minh

by nguyen minh

Downloaded

Lam Duy

by Lam Duy

Downloaded

Quang

by Quang

Downloaded

Trương

by Trương

Downloaded

Một

by Một

Downloaded