Karaoke Vietnam

Karaoke Vietnam

FREE

(4 stars)

(19K)


Download for Android Like

1,000,000 - 5,000,000 downloads

Add this app to your lists
Ngoài tính năng tìm kiếm bài hát theo tiêu đề, bạn có thể tìm theo mã bài hát và tên tác giả. Ứng dụng còn cho phép lưu lại bài hát vào danh sách yêu thích.

Danh sách bài hát lấy từ bài hát Karaoke 5 số của Arirang (5xxxx), bài hát Tiếng Việt đã cập nhật đến VOL 54 và danh sách bài hát tiếng Anh.

Cập nhật danh sách bài hát của đầu MusicCore (6xxxx) và cập nhật đến VOL 84 của đầu MusicCore.

Hỗ trợ tìm kiếm thêm danh sách bài hát Karaoke 6 số của California, bài hát Tiếng Việt cập nhật VOL 17 và danh sách bài hát Tiếng Anh.

Backup danh sách yêu thích online và đồng bộ danh sách này đến các thiết bị khác.

Tags: danh sach bai hat karaoke vol 42, karaoke book vol 43, karaoke book vol 42, danh sach bai hat karaoke vol 43, karaoke book vol 41, karaoke vietnam, karaoke, danh sach bai hat vol 42 karaoke, karaoke vietnam cho, danh sach karaoke vol 42.

Recently changed in this version

- Cập nhật Arirang Vol 54


Comments and ratings for Karaoke Vietnam
 • (70 stars)

  by kynam91 on 29/04/2012

  your app is just awesome! It beat all the other karaoke-looking-up apps! keep it up man! you always have my 5-star rate!

 • (70 stars)

  by sheo brajendra singh on 26/01/2015

  Like it to good

 • (70 stars)

  by Huong Ho Nguyen on 26/01/2015

  Ủng hộ tác giả

 • (70 stars)

  by Gayatree Bhagat on 24/01/2015

  I like sing its cool

 • (70 stars)

  by Hung Dinh on 20/01/2015

  Icon apps very old but apps very cool, keep going better

 • (70 stars)

  by Trường An Dương on 20/01/2015

  Cập nhật vol mới khá chậm. Mong sẽ tốt hơn.

 • (70 stars)

  by anhtu le on 19/01/2015

  Rất hữu dụng!

More comments