Karaoke Vietnam

Karaoke Vietnam

1,000,000 - 5,000,000 downloads

Add this app to your lists
Ngoài tính năng tìm kiếm bài hát theo tiêu đề, bạn có thể tìm theo mã bài hát và tên tác giả. Ứng dụng còn cho phép lưu lại bài hát vào danh sách yêu thích.

Danh sách bài hát lấy từ bài hát Karaoke 5 số của Arirang, bài hát Tiếng Việt đã cập nhật đến VOL 50 và danh sách bài hát tiếng Anh.

Hỗ trợ tìm kiếm thêm danh sách bài hát Karaoke 6 số của California, bài hát Tiếng Việt cập nhật VOL 17 và danh sách bài hát Tiếng Anh.

Backup danh sách yêu thích online và đồng bộ danh sách này đến các thiết bị khác.

Tags: danh sach bai hat karaoke vol 42, karaoke book vol 43, karaoke book vol 42, danh sach bai hat karaoke vol 43, karaoke book vol 41, karaoke vietnam, karaoke, danh sach bai hat vol 42 karaoke, karaoke vietnam cho, danh sach karaoke vol 42.

Recently changed in this version

- Cập nhật vol 50


Comments and ratings for Karaoke Vietnam
 • (70 stars)

  by the anh do on 21/03/2014

 • (70 stars)

  by MinhMan NguyenVanSang on 18/03/2014

  Cần thêm danh sách nhạc tiếng Pháp.

 • (70 stars)

  by Thư Nguyễn on 12/03/2014

  Xai tot

 • (70 stars)

  by ThÆ° Nguyá»…n on 12/03/2014

  Xai tot

 • (70 stars)

  by Hùng Khôi Đoàn on 10/03/2014

  Tot

 • (70 stars)

  by Hùng Khôi Đoàn on 10/03/2014

  Tot

 • (70 stars)

  by Pham Long on 01/03/2014

  Hay