ListKaraoke Arirang California

ListKaraoke Arirang California

FREE

(3 stars)

(182)


Download for Android Like

10,000 - 50,000 downloads

Add this app to your lists
Phần mềm tra mã số Karaoke cho đầu Arirang 5 số và Califonia 6 số. (cập nhật Vol: 52 Arirang và Vol: 17 California)
- Danh sách tìm kiếm bài hát
+ Hỗ trợ tìm kiếm tắt bằng chữ cái mỗi đầu từ. (ví dụ: Anh Chàng Đẹp Trai, chỉ cần gõ là: acdt)
+ Hỗ trợ tìm bài hát bằng tiếng Việt không dấu, có dấu.
+ Tìm bài hát theo Tên tác giả.
+ Tìm bài hát theo Lời bài hát
+ Tìm bài hát theo Mã số
+ Cho phép chọn loại đầu Arirang hoặc California.
- Yêu thích
+ Thêm bài hát vào Danh sách yêu thích.
+ Xóa bài hát ra khỏi Danh sách yêu thích.
- Cập nhật dữ liệu
+ Chương trình tự thông báo khi có bài hát mới.
+ Hỗ trợ cập nhật bài hát mới theo vol, không tải nguyên toàn bộ dữ liệu mà chỉ tải những bài mới.
Tag: Karaoke list Arirang vol 52, vol 53

Recently changed in this version

1.0.6 Bổ sung vol 52
1.0.5 Thay đổi thuật toán cập nhật bài hát!
1.0.4 Update
1.0.3 Fix lỗi không tìm kiếm được bằng tiếng Việt, Lỗi xử lý chậm.


Comments and ratings for ListKaraoke Arirang California

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!