ListKaraoke Arirang CaliforniaScreenshots

Description

Phần mềm tra mã số Karaoke cho đầu Arirang 5 số và Califonia 6 số. (cập nhật Vol: 52 Arirang và Vol: 17 California)
- Danh sách tìm kiếm bài hát
+ Hỗ trợ tìm kiếm tắt bằng chữ cái mỗi đầu từ. (ví dụ: Anh Chàng Đẹp Trai, chỉ cần gõ là: acdt)
+ Hỗ trợ tìm bài hát bằng tiếng Việt không dấu, có dấu.
+ Tìm bài hát theo Tên tác giả.
+ Tìm bài hát theo Lời bài hát
+ Tìm bài hát theo Mã số
+ Cho phép chọn loại đầu Arirang hoặc California.
- Yêu thích
+ Thêm bài hát vào Danh sách yêu thích.
+ Xóa bài hát ra khỏi Danh sách yêu thích.
- Cập nhật dữ liệu
+ Chương trình tự thông báo khi có bài hát mới.
+ Hỗ trợ cập nhật bài hát mới theo vol, không tải nguyên toàn bộ dữ liệu mà chỉ tải những bài mới.
Tag: Karaoke list Arirang vol 52, vol 53

Users review

from 200 reviews

"Great"

8