Mật mã DavinciScreenshots

Description

Tác phẩm: Mật mã Davinci
Tác giả: Sưu tầm

Sau đây là phần giới thiệu về "Mật mã Davinci" :
Tu viện Sion một hội kín ở châu Âu được thành lập năm 1099. Năm 1975, Thư viện Quốc gia Pháp ở Paris phát hiện thấy những văn bản trên giấy da, được gọi là Les Dossiers Secrects (Hồ sơ bí mật) xác nhận một số thành viên của Tu viện Sion, trong đó có Ngài Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo và Leonardo da Vinci.
Nếu các bạn thấy "Mật mã Davinci" là tác phẩm hay, xin vui lòng giới thiệu "Mật mã Davinci" cho mọi người cùng biết. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ.

Users review

from 17 reviews

"Awesome"

9.4