Tim karaoke va loi bai hatScreenshots

Description

Tìm mã số karaoke. Đã cập nhật VOL 53 + danh sách các bài hát REMIX. Hỗ trợ tìm lời bài hát online.
Luôn cập nhật VOL mới.
- Các đầu karaoke: VietKTV (mới), Arriang , Music Core
Tính năng hỗ trợ
- Tìm mã số theo tên bài hát viết đầy đủ hoặc viết tắt (Tình đơn phương = tinh don phuong = tdp)
- Tìm mã số theo tác giả
- Tìm mã số theo lời bài hát
- Tìm lời bài hát online và lưu lại dùng offline.

Mong được sự góp ý thêm từ các bạn.

Users review

from 331 reviews

"Good"

5.6