Truyen co tich Viet Nam

Truyen co tich Viet Nam

FREE

(3 stars)

(1K)


Download for Android Like

100,000 - 500,000 downloads

Add this app to your lists

Comments and ratings for Truyen co tich Viet Nam

 • (54 stars)

  by Kalvin Truong on 28/05/2014

  Not good

 • (54 stars)

  by Nguyrnmanhduy Anhday on 11/05/2014

  Hay

 • (54 stars)

  by Sonny Luong on 23/05/2013

  Thank you....

 • (54 stars)

  by Vien Minh Tri on 11/05/2013

  Rat bổ ich!

 • (54 stars)

  by Mạnh Cường Tô on 13/12/2012

  Phần mềm này thực sự hay nhưng phần mềm bí mật trừ 10.000vnd tring tài khoản, vậy thì đâu có coi là miễn phí, thà rằng ghi rõ là phải mua thì tôi chấp nhận chứ còn kiểu này ức chế người dùng lắm, như kiểu bị móc trộm túi ấy. Mình rất thích truyện cổ tích vn nhưng tốt nhất là unistall luôn cho lành, chưa biết lúc nào trừ tiếp của mình ko biết chừng.