Truyen cuoi dan gianScreenshots

Description

- Truyện cười dân gian Việt Nam
- Truyện tập hợp các câu truyện về nhân vật Xiền là chắt của trạng Quỳnh nổi tiếng!
- Theo đánh giá của mình thì truyện tạm được, ban đầu đọc không hay lắm nhưng những truyện sau thì được.

Tags: audio truyen cuoi , truyen cuoi dan gian audio , audio truyen dan gian , truyện cười dân gian , audio truyen cuoi dan gian viet nam , cuoi dan gian audio , tuyentapvova , audio truyen cuoi dan gian , truyện cex

Users review

from 27 reviews

"Great"

8.2