Truyện Cười Đàn Ông Tập 1Screenshots

Description

Tác phẩm: Truyện Cười Đàn Ông Tập 1
Tác giả: Sưu tầm

Trời sinh phụ nữ để làm khổ... Tom ngồi nói chuyện với bạn: - Có một kỹ sư và một nhà báo cùng cầu hôn với con gái tôi. - Thế ai là người may mắn vậy? - Tay nhà báo. Vì con gái tôi thích anh chàng kỹ sư hơn.

Users review

from 3 reviews

"Awesome"

10