Vietsing (tra bài hát)Screenshots

Description

Ứng dụng giúp tra cứu bài hát và lưu lại các bài hát yêu thích cho các đầu Karaoke phổ biển hiện nay

Tính năng chính:

✔ Giao diện đơn giản tiện dụng
✔ Tìm kiếm bài hát Karaoke Arirang
✔ Tìm kiếm bài hát Karaoke California
✔ Lưu trử và sắp xếp các bài hát yêu thích
✔ Hổ trợ tìm kiếm tên bài hát, mã số, lời bài hát, tác giả, tìm nhanh
✔ Sao lưu và phục hồi bài hát yêu thích
✔ Xem bài hát mới cập nhật

Có gì mới:

v1.3 - 20/1/2013
✔ Cập nhật Karaoke Arirang 46 và.47

v1.2 - 23/4/2012
✔ Cập nhật Karaoke Arirang.45

v1.1.1 - 4/4/2012
✔ Sửa lỗi tương thích với Android 2.2
✔ Sửa lỗi con trỏ tìm kiếm
✔ Sửa một số lỗi về giao diện

v1.1 - 29/3/2012
✔ Cải thiện tốc độ
✔ Cải thiện giao diện
✔ Tìm kiếm bài hát Karaoke California
✔ Hổ trợ sao lưu và phục hồi bài hát yêu thích

Tags: ma so bai hat karaoke vol 45 , tra cuu ma so karaoke vol 45 , ma so karaoke vol 45 , tra ma so karaoke vol 45 , ma so bai hat karaoke vol 45 arirang , link karaoke vol 45 , ma so bai hat karaoke arirang vol 45 , arirang vol 45 , karaoke vol 45 ma so

Users review

from 106 reviews

"Great"

8