Vietsing (tra bài hát)

Download Vietsing (tra bài hát) Vietsing (tra bài hát) icon

Vietsing (tra bài hát)

by: Nemsoft | 8 106

8 Users
rating

Screenshots

Description

Ứng dụng giúp tra cứu bài hát và lưu lại các bài hát yêu thích cho các đầu Karaoke phổ biển hiện nay

Tính năng chính:

✔ Giao diện đơn giản tiện dụng
✔ Tìm kiếm bài hát Karaoke Arirang
✔ Tìm kiếm bài hát Karaoke California
✔ Lưu trử và sắp xếp các bài hát yêu thích
✔ Hổ trợ tìm kiếm tên bài hát, mã số, lời bài hát, tác giả, tìm nhanh
✔ Sao lưu và phục hồi bài hát yêu thích
✔ Xem bài hát mới cập nhật

Có gì mới:

v1.3 - 20/1/2013
✔ Cập nhật Karaoke Arirang 46 và.47

v1.2 - 23/4/2012
✔ Cập nhật Karaoke Arirang.45

v1.1.1 - 4/4/2012
✔ Sửa lỗi tương thích với Android 2.2
✔ Sửa lỗi con trỏ tìm kiếm
✔ Sửa một số lỗi về giao diện

v1.1 - 29/3/2012
✔ Cải thiện tốc độ
✔ Cải thiện giao diện
✔ Tìm kiếm bài hát Karaoke California
✔ Hổ trợ sao lưu và phục hồi bài hát yêu thích

Tags: ma so bai hat karaoke vol 45 , tra cuu ma so karaoke vol 45 , ma so karaoke vol 45 , tra ma so karaoke vol 45 , ma so bai hat karaoke vol 45 arirang , ma so bai hat karaoke arirang vol 45 , link karaoke vol 45 , tra cuu ma so karaoke vol45 , vietsing

Users review

from 106 reviews

"Great"

8

Users activity

Nguyen

by Nguyen

Downloaded