วีอาโซ VRZOScreenshots

Description

รายการที่จะไปขอความคิดเห็น­ของคน100คนที่ดูดี จากปัญหาสังคมที่และเรื่องของวัยรุ่นที่ทุ­กคนอยากรู้ และนำเสนอออกมาจากความคิดของผู้อื่นจริงๆโ­ดยไม่มีการเตี๊ยมหรือเตรียมสคริป

รายละเอียด

- VRZO Here We Go
- จังไรแมน
- VRZO Hungry
- '555'
- Clip เล็ก
- นิทานสอนใจ
- VRZO Episode

Tags: วีอาโซ , วีอาโซล่าสุด , วีอาโซ ล่าสุด , วี อา โซ , วีอาโซ help

Users review

from 100 reviews

"Awesome"

9.8