แนวข้อสอบ ใบขับขี่ 2557

แนวข้อสอบ ใบขับขี่ 2557

Add this app to your lists
View bigger - แนวข้อสอบ ใบขับขี่ 2557 for Android screenshot
View bigger - แนวข้อสอบ ใบขับขี่ 2557 for Android screenshot
View bigger - แนวข้อสอบ ใบขับขี่ 2557 for Android screenshot
View bigger - แนวข้อสอบ ใบขับขี่ 2557 for Android screenshot
ตัวอย่างแบบทดสอบการสอบมีใบอนุญาตขับขี่รถ แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
ข้อสอบของกรมขนส่งสำหรับทำใบขับขี่ครั้งแรก ในข้อสอบนั้นจะมีคำถามเกี่ยวกับป้ายจราจรด้วย
ป้ายจราจรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำใบขับขี่,ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วๆไป และการใช้รถใช้ถนนจริงๆ ให้ท่านลองทดสอบความรู้
ประเมินดูได้ว่าท่านสามารถทำข้อสอบได้คะแนนเต็มหรือไม่ ข้อสอบไม่ยากนะครับ หากต้องการข้อสอบเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ เราจะทำข้อสอบมาเพิ่มให้

ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หลักเกณฑ์การสอบ
ข้อสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ แต่ละข้อจะมี 4 ตัวเลือก ผู้สอบจะต้องตอบได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า 23 ข้อ หรือ 75 % จึงจะผ่านการทดสอบ

Tags: ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2557, ข้อสอบใบขับขี่2557, แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2557, ข้อสอบใบขับขี่ 2557, ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ปี2557, ข้อสอบใบขับขี่, ข้อสอบสอบใบขับขี่รถยนต์ 2557, สอบใบขับขี่รถยนต์ 2557, แนวข้อสอบใบขับขี่, แนวข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2557.

Comments and ratings for แนวข้อสอบ ใบขับขี่ 2557

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!