AMIS SME

AMIS SME

500 - 1,000 downloads

Add this app to your lists
AMIS SME Mobile là phiên bản mobile của module Quản trị Kế toán trong phần mềm Quản trị Doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN được phát triển bởi công ty cổ phần MISA (www.misa.com.vn). Các chức năng chính mà AMIS SME Mobile cung cấp:

Đối với giám đốc, Kế toán:
- Xem tổng doanh thu, chi phí, lãi lỗ?
- Xem tổng tiền còn bao nhiêu? Tiền gửi? Tiền mặt?
- Xem tổng công nợ? Phải thu? Phải trả?
- Tra cứu công nợ của Khách hàng, Nhà cung cấp
- Tra cứu hàng tồn kho: Mặt hàng nào? Kho nào? Tồn bao nhiêu?
- Tra cứu số dư tài khoản

Đối với nhân viên:
- Xem tình hình công nợ, các khoản mình còn nợ công ty cũng như các khoản công ty còn nợ mình

Để sử dụng được sản phẩm, công ty bạn phải đang sử dụng AMIS.VN. Đăng ký sử dụng tại http://amis.vn.

Recently changed in this version

Hỗ trợ đăng nhập bằng tên, email hay mã nhân viên


Comments and ratings for AMIS SME

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!