Discount Bank



Screenshots

Description

אפליקציית בנק דיסקונט מאפשרת לצפות במידע ולבצע פעולות בחשבון בקלות ובנוחות.
האפליקציה ניתנת כשירות ללא תשלום ללקוחות בנק דיסקונט בלבד.
הכניסה לאפליקציה מאובטחת ונעשית באמצעות פרטי ההזדהות המשמשים לכניסה לאתר הבנק ובהתאם להרשאות שהוגדרו בעת ההצטרפות.
באפשרותך לקבל מידע ולפעול בנושאים הבאים:
• מצב חשבון ותנועות אחרונות בחשבון
• העברת כספים
• הפקדת שיק
• שוק ההון - חדש! שירות My Finance
• חיובים בכרטיסי אשראי
• פיקדונות
• הזמנת פנקסי שיקים
• הלוואה ישירה
• כרטיס מפתח 2go
• פניה לבנקאי בכל נושא
• איתור סניפי בנק דיסקונט בהתאם למיקומך

Tags: discount bank , bank discont , bank discount , discountbank , discount bank españa , bank disciunt , discount bank mobil , discount bank lication , abk downloas

Users review

from 3.373 reviews

"Great"

7.4