HMRC Calculator

HMRC Calculator

FREE

(4 stars)

(142)


Download for Android

50,000 - 100,000 downloads

Add this app to your lists
About this App ( Welsh language version below ):

HMRC Tax Calculator
Estimate how much Income Tax and National Insurance contributions you can expect to pay on your income – and find out how this money is spent by the Government. The calculator is aimed at people who pay tax through Pay As You Earn (the system used by employers and pension providers to deduct tax from your wages or pension). It's free and easy to use.

Who can use this calculator?
The calculator is suitable if all of the following apply:

- you are a United Kingdom taxpayer who pays tax through Pay As You Earn (PAYE)

- you pay Class 1 NI contributions


What the calculator doesn't do.
It doesn’t ask you for any personal information. It doesn’t calculate other taxes such as Capital Gains Tax. This simple calculator only works with National Insurance letter A. If your tax affairs are complex, this simple calculation won’t give an accurate estimate.

Disclaimer

You will not be asked to provide any personal identity information such as your name and address while using this calculator. The information you enter will not be stored by HMRC or used for any other purposes. The calculation result is not legally binding nor is it a demand for payment, it is for information purposes only and depends on you entering accurate information. Please note that this app reports anonymous usage statistics to help improve the service. You can view the Terms and Conditions by accessing them via the link in the app or at http://www.hmrc.gov.uk/terms/

Ynglŷn â’r App hwn:

Mae’r gyfrifiannell hon yn rhoi amcangyfrif i chi o’r Dreth Incwm a’r cyfraniadau Yswiriant Gwladol (YG) y gallwch ddisgwyl i’w cael wedi eu didynnu o'ch cyflog bob wythnos neu fis, ac mae'n dangos sut gaiff yr arian hwn ei wario gan y Llywodraeth.


Pwy all ddefnyddio’r gyfrifiannell hon?

Mae’r gyfrifiannell yn addas os yw pob un o’r canlynol yn gymwys:


- rydych yn drethdalwr y Deyrnas Unedig sy’n talu treth drwy Talu Wrth Ennill (TWE)


- rydych yn talu cyfraniadau YG Dosbarth 1


Yr hyn nad yw’r gyfrifiannell yn ei wneud
Nid yw’n gofyn am wybodaeth bersonol. Nid yw’n cyfrifo trethi eraill, er enghraifft Treth Enillion Cyfalaf. Mae'r gyfrifiannell syml hon yn gweithio gyda llythyren A Yswiriant Gwladol. Os yw eich materion treth yn gymhleth, ni fydd y cyfrifiad syml hwn yn rhoi amcangyfrif manwl gywir.

Ymwadiad.

Ni ofynnir i chi roi unrhyw wybodaeth bersonol ar gyfer eich adnabod megis eich enw a’ch cyfeiriad wrth i chi ddefnyddio’r gyfrifiannell. Ni chaiff yr wybodaeth a nodwch ei storio gan CThEM neu ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Nid yw canlyniad y cyfrifiad yn gyfrwymol yn ôl y gyfraith ac nid yw'n gais am dâl, mae at ddibenion gwybodaeth yn unig ac yn dibynnu ar y ffaith eich bod yn nodi gwybodaeth fanwl gywir. Sylwer bod yr app hwn yn hysbysu ystadegau defnydd anhysbys er mwyn ein helpu i wella’r gwasanaeth. Gallwch weld y Telerau ac Amodau drwy eu cyrchu trwy’r cysylltiad a ddarperir yn yr app neu yn http://www.hmrc.gov.uk/terms/

Tags: paye tax 810l, hmrc tax calc.

Recently changed in this version

Adds the ability to select the tax year.


Screenshots HMRC Calculator
View bigger - HMRC Calculator for Android screenshot
View bigger - HMRC Calculator for Android screenshot
Comments and ratings for HMRC Calculator
 • (67 stars)

  by adam white on 29/08/2013

  Very good and handy

 • (67 stars)

  by Lee Greaves on 13/08/2013

  Needs support for pension, student loan, salary sacrifice, etc.

 • (67 stars)

  by Euan Ross on 27/06/2013

  Gives you an appreciation of how much you contribute to the welfare state!

 • (67 stars)

  by dan williamson on 07/06/2013

  Nice and easy to use

 • (67 stars)

  by Ian James on 31/05/2013

  I get paid 4weekly. Please add to the App. Thanks ;-)

 • (67 stars)

  by Chinedu Umeh on 25/05/2013

  Fantastic app

 • (67 stars)

  by Jason Holburn on 24/05/2013

  Now a know how much if my wages are going to be stolen. Thanks