Israel Discount Bank Business+Screenshots

Description

• אפליקציית עסקים + של בנק דיסקונט מאפשרת לצפות במידע ולבצע פעולות בחשבון בקלות ובנוחות.
• האפליקציה ניתנת כשירות ללקוחות הבנק המצורפים לעסקים + ללא תשלום.
• הכניסה לאפליקציה מאובטחת ונעשית באמצעות פרטי הזדהות ודיסקוד המשמשים לכניסה לחשבון בהתאם להרשאות שהוגדרו בעת ההצטרפות.
• האפליקציה תומכת בכל השירותים הקיימים בעסקים+ באינטרנט
מה חדש:
• ביצוע פעולות (הלוואות, פיקדונות וכד')
• ניהול עסקות (העברות, ספקים, תשלומים ומשכורות)
• ניהול רשימת מוטבים
• קבלת מידע וביצוע פעולות בשוק ההון
• הזמנת פנקסי שיקים וצפייה בשיקים

Tags: israel discount bank , בנק דיסקונט , travelers cheques בנק דיסקונט , israel balance , bank business , בנק דיסקונט.apk , israel mobile banking , israel discount bank online , idb bank, class action

Users review

from 61 reviews

"Good"

6.6