Raiffeisen Bank Kosovo

Raiffeisen Bank Kosovo

1,000 - 5,000 downloads

Add this app to your lists
View bigger - Raiffeisen Bank Kosovo for Android screenshot
View bigger - Raiffeisen Bank Kosovo for Android screenshot
View bigger - Raiffeisen Bank Kosovo for Android screenshot
Bank in your mobile phone!

With Raiffeisen M-Banking you can access your accounts anytime, anywhere and safely by using the same user name and password as in E-Banking Web.

M-Banking allows you to:

• check the balance in your accounts
• view transaction details for the selected account
• transfer funds in accounts registered as a beneficiary
• find RBKO branches and sub branches
• RBKO products and services

Security
• We use the latest technology to protect your personal information
• Logon with user name and password
• Advanced encryption technology

The M-Banking IOS native application works on vast majority of currently available mobile phones that support internet browsing over secure https protocol and are running on Ios 3.0 or higher.

RBKO do not charge any fees to download M-Banking application.

===

Banka në telefonin tuaj mobil !

Përmes Raiffeisen M-Banking ju mund ti qaseni llogarive tuaja në çdo kohë,prej kudo dhe në mënyrë të sigurt duke e përdorur të njejtin emër të shfrytëzuesit dhe fjalëkalim si në E-Banking Web.

M-Banking ju mundëson :
• të kontrolloni gjendjen e llogarive tuaja
• t’I shikoni detajet e transaksioneve për llogarinë e zgjedhur
• të transferoni mjete në llogaritë e regjistruara si përfitues
• t’I gjeni degët dhe nëndegët e RBKO
• produktet dhe shërbimet e RBKO

Siguria
• Ne e përdorim teknologjinë më të fundit për t’I mbrojtur informatat tuaja personale
• Kyçje përmes emrit të shfrytëzuesit dhe fjalëkalimit
• Teknologji e avancuar e enkriptimit

M-Banking IOS aplikacioni punon në telefonat mobil të cilët e mundësojnë kyçjen në internet përmes protokolit të sigurisë https me sistem operativ 3.0 ose më të lartë.

RBKO nuk ju ngarkon me asnjë tarifë për shkarkim të aplikacionit M-Banking.

Tags: raiffeisen bank kosovo, raiffeisen bank kosovo shqip, raiffeisen bank, raiffeisen bank kosovo ebanking, raiffeisen bank transfer, raiffeisen kosovo m banking, testesh ne banka raiffeisen, raiffeisenbank m banking, raiffeisen bank albania ebanking game, rbko test.

Recently changed in this version

login bug fix


Comments and ratings for Raiffeisen Bank Kosovo

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!