Tinh Luong (Salary)Screenshots

Description

Cập nhật luật mới nhất thay đổi từ ngày 01/07/2013.

Ứng dụng giúp chuyển đổi lương từ GROSS sang NET và ngược lại.

Khi đi làm thông thường mọi người sẽ nhận lương theo hai hình thức là GROSS hoặc NET.

Và chúng ta muốn biết lương của chúng ta theo hình thức còn lại như thế nào, các bạn có thể dùng phần mềm này để chuyển đổi.
Khi đi phỏng vấn hay đàm phán tăng lương hoặc muốn kiểm tra cách tính lương của công ty có đúng không. Các bạn dùng phần mềm kiểm tra đối chiếu.

Users review

from 14 reviews

"Great"

8.8