Zakat Pal - App Hitung ZakatScreenshots

Description

This application is currently available for Indonesian user only.
----------------------------------------------------------------------------------------

Zakat Pal, your pal in paying zakat.

Zakat Pal will help you calculate how much amount of zakat you need to pay.
Zakat is categorized into two category, "Zakat Fitr" and "Zakat Mal".

---------------------------------------------------------------------------------------

Zakat Pal, sahabat berzakatmu.

Mari berzakat!

Aplikasi Zakat Pal akan membantu Anda menghitung jumlah Zakat yang harus dibayarkan.
Zakat-zakat yang dapat dihitung adalah Zakat Fitrah dan Zakat Mal.
Adapun untuk jenis-jenis Zakat Mal yang bisa dihitung menggunakan aplikasi Zakat Pal adalah sebagai berikut :

- Zakat Emas dan Perak
- Zakat Perniagaan (zakat barang yang diperdagangkan dan barang yang disewakan)
- Zakat Hasil Bumi (tanaman dan buah-buahan)
- Zakat Hewan Ternak (hewan ternak unta, sapi dan kambing)
- Zakat Barang Temuan (Rikaz) dan Barang Tambang

Users review

from 10 reviews

"Awesome"

9.6