M-Diet HelperScreenshots

Description

M-Diet Helper เป็น Application ในกลุ่มของ M-Series ของบริษัท นีสเตอร์ จำกัด เพื่อเปิดให้ใช้บริการฟรี โดยอยู่ในหมวดหมู่ Health & Fitness ที่ช่วยสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วน ลดน้ำหนัก ให้เลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง ถูกหลักการลดน้ำหนัก ลดความอ้วน โดยใน Application ทำการรวบรวมสูตรการลดน้ำหนักต่าง ๆ มาทั้งหมด 4 สูตร ประกอบไปด้วย สูตรลดน้ำหนักแบบ 3 วัน 2 แบบ สูตรลดน้ำหนักแบบ 7 วัน และสูตรลดน้ำหนักแบบ 14 วัน

นอกจากนี้แล้ว เมื่อผู้ใช้ทำการเลือกสูตรลดน้ำหนักผ่านโปรแกรมแล้ว ตัวโปรแกรมยังทำหน้าที่ในการตรวจสอบวันและเวลาในปัจจุบันให้อีกด้วย ว่าอยู่ในช่วงวันที่เท่าไรของการลดน้ำหนัก และเป็นช่วงเช้า กลางว้น หรือมื้อเย็น เพื่อสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน

Tags: app ลดน้ําหนัก , app ลดน้ําหนัก ไทย , แอพ ลดน้ําหนัก , app s ช่วยลดน้ำหนัก , ลดอ้วน , แอพ ลดน้ําหนัก ไทย , แอฟ ลดน้ําหนัก ไทย , appลดน้ําหนัก , ลดน้ําหนัก คนไทย

Users review

from 1.278 reviews

"Awesome"

9.2