Prova på mindfulnessScreenshots

Description

Prova på Mindfulness för fokus och energi.

Detta kortprogram hjälper dig att öka ditt fokus och att fylla på din energi. Prova På programmet är precis vad vi säger, ett sätt att prova på ett antal korta övningar i mindfulness framtagna för just fokus och energi.

Träning i Mindfulness ökar förmågan att fokusera och att hantera den tidspress och de höga krav som ofta ställs i arbetslivet. Man blir lugn och stabil även vid svåra påfrestningar. Uppmärksamheten och förmågan att lyssna ökar. Likaså hjälper träningen oss med återhämtning och att öka vår energi.

Programmet hjälper dig att förstå vad mindfulness är och vilken nytta träningen kan göra för dig.

Träningen ger dig:
* Ökat fokus, Mer energi
* Bättre sömn
* Mindre stress
* Ökat lugn och stabilitet.

Träningen är forskningsbaserad och det kommer ca 400 nya forskningsartiklar per år. Även korta perioder av träning i mindfulness visar på positiva effekter.

OBS För att använda applikationen krävs ett aktivt träningsprogram hos www.mindfulnesscenter.se.

Tags: mindfulness test , mindfullnes pmffe

Users review

from 7 reviews

"Poor"

2.2