100 Chữa bệnh HDScreenshots

Description

"Chữa bệnh 100 HD" thu thập 100 câu kinh thánh nhằm trình bày như thế nào

GOD
• cho thấy sự cảm thông của ông đối với chúng tôi
• truyền cảm hứng cho chúng tôi, và
• chữa lành chúng tôi
khi chúng ta bị bệnh.
Bạn phải biết rằng ngay sau khi Adam và Eve phạm tội, bệnh tật đã trở thành

nguồn của chúng tôi của không đau và luôn luôn làm suy yếu thịt của chúng

tôi. Tuy nhiên, chúng ta không nên bị trầm cảm, sự giúp đỡ của Cha trên

trời của chúng tôi luôn luôn đồng hành với chúng ta . Đi qua tất cả các

trang của Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy người cao niên của chúng tôi trải

qua những duyên dáng và sự công bình của Chúa chúng ta, khi cơ thể của họ

yếu.
Để giúp bạn được lấy cảm hứng từ Kinh Thánh, chúng tôi đã kết hợp một hình

ảnh để mỗi câu.
"Chữa bệnh 100 HD" đã kết hợp các tính năng sau đây:
1. Ghi lại những suy nghĩ của bạn
Trong khi đọc một câu kinh thánh, có thể có các hiệp hội, tư tưởng, đánh

giá cao, cảm giác ... sung sướng trong tâm trí của bạn, chỉ cần một cú nhấp

chuột để ghi lại thời điểm trước đó .
2. Chia sẻ qua email
Với một cú nhấp chuột, suy nghĩ của bạn hoặc câu thơ được đọc sẽ được tự

động trở thành nội dung của một email, bạn có thể chia sẻ tâm trí của bạn

với người khác ngay lập tức.
3. Bookmark niềm đam mê của bạn
Với một cú nhấp chuột, đánh dấu câu thuận lợi của bạn để dễ dàng thu hồi

trong tương lai để làm sống lại tinh thần của bạn.
4. Mục tiêu của bạn tìm kiếm
"Chữa bệnh 100 HD" sẽ tìm thấy những câu được gắn với cụm từ mục tiêu của

Tags: cau goc kinh thanh