แก้กรรม

แก้กรรม

FREE

(3 stars)

(332)


Download for Android Like

50,000 - 100,000 downloads

Add this app to your lists
View bigger - แก้กรรม for Android screenshot
View bigger - แก้กรรม for Android screenshot
View bigger - แก้กรรม for Android screenshot
View bigger - แก้กรรม for Android screenshot
"กรรมใดใครก่อ...กรรมนั้นย่อมตามสนอง" คนเราเกิดมาทุกคนย่อมมีกรรม มีทั้งกรรมดี-กรรมชั่วแตกต่างกันไป กรรมที่เกิดตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ย่อมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันไป เราไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ตนเองทำในอดีตได้ แต่เราสามารถทำปัจจุบันให้ดีได้ โดยที่เราไม่ทำกรรมชั่ว แอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า "แก้กรรม" เป็นแอปที่รวบรวมสาเหตุของกรรมและการลดกรรมเอาไว้ เพื่อให้เรารู้เท่าทันกรรมที่เราทุกคนเคยกระทำไว้ ทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม เพื่อให้ทุกคนหลุดพ้นจากความทุกข์ ช่วยบรรเทาให้เบาบางลง ทุกคนจะมีกรรมมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการกระทำของตนเอง แอปพลิเคชันนี้ช่วยให้เรารู้เท่าทันกรรม และการลดกรรม เพื่อให้ชีวิตได้พบกับแสงสว่าง พบทางออกจากทุกข์ทั้งหลาย ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แอปนี้จะช่วยเบาบางความทุกข์กายทุกข์ใจของผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมต่างๆ ให้เบาบางลงไปได้บ้าง ทางที่ดีที่สุดแล้ว ก็คือยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นที่พึ่ง ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี รักษาศีล เท่านี้ชีวิตก็จะเจริญสุขแล้ว........

https://www.facebook.com/rankarthai
tags:แก้กรรม,ธรรมะ,ลดกรรม
---
by ร้านค้าไทย.com

Tags: วิธีลดกรรม 74 วิธี.

Recently changed in this version

Version 1.0.1
- แก้ไขสีพื้นหลังหน้ารายการแสดงผล


Comments and ratings for แก้กรรม
  • (53 stars)

    by charlie poopichayapong on 12/01/2013

    gread