ลางบอกเหตุ

ลางบอกเหตุ

FREE

(3 stars)

(135)


Download for Android Like

10,000 - 50,000 downloads

Add this app to your lists
ตามหลักความเชื่อของคนเรา ก่อนจะเกิดเหตุการณ์อะไร มักจะมีเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนลางบอกเหตุก่อนล่วงหน้า ทั้งลางดีและลางร้าย วันนี้เราได้จัดทำแอปพลิเคชันลางบอกเหตุขึ้นมา เพื่อที่จะให้ทุกคนได้นำไปเป็นความรู้ จะได้ระมัดระวังตนเอง แต่อย่างไรแล้วก็ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทดีที่สุด

https://www.facebook.com/rankarthai
tags:ลางบอกเหตุ,ลางดีลางร้าย
---
by ร้านค้าไทย.com

Comments and ratings for ลางบอกเหตุ

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!