Facebook bằng tiếng Việt

Facebook bằng tiếng Việt

FREE

(4 stars)

(271)


Download for Android

50,000 - 100,000 downloads

Add this app to your lists
Facebook bằng tiếng Việt cung cấp cho bạn truy cập vào Facebook trong Việt hóa. Facebook bây giờ chỉ là một bấm nút.
Xin lưu ý rằng đây không phải là chính thức Facebook App, cũng không phải là chúng tôi liên kết với họ trong bất kỳ cách nào. Điều này chỉ đơn giản là cách chúng tôi giúp bạn truy cập trực tiếp vào trang web của họ. Tận hưởng!

"Các tên công ty, sản phẩm và dịch vụ được sử dụng là cho mục đích nhận dạng. Tất cả thương hiệu và nhãn hiệu đăng ký là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ."

Screenshots Facebook bằng tiếng Việt
View bigger - Facebook bằng tiếng Việt for Android screenshot
View bigger - Facebook bằng tiếng Việt for Android screenshot
Comments and ratings for Facebook bằng tiếng Việt

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!