Kế hoạch cưới

Kế hoạch cưới

FREE

(5 stars)

(40)


Download for Android

5,000 - 10,000 downloads

Add this app to your lists
View bigger - Kế hoạch cưới for Android screenshot
View bigger - Kế hoạch cưới for Android screenshot
View bigger - Kế hoạch cưới for Android screenshot
View bigger - Kế hoạch cưới for Android screenshot
Ứng dụng [Kế hoạch cưới] sẽ giúp bạn lập kế hoạch chi tiết cho 1 đám cưới hoàn hảo, với các tính năng sau
- Đếm ngược tới ngày kết hôn
- Quản lý danh sách công việc cần làm (từ 12 tháng trước ngày cưới đến sau ngày cưới)
- Quản lý ngân sách - chi phí cần cho đám cưới
- Quản lý danh sách khách mời
- Xuất file dữ liệu và gửi đến email của bạn.

HDSD : bạn có thể thêm / sửa / xóa 1 group hay 1 item bằng cách nhấn và giữ vào group hay item đó. Hoặc có thể thêm mới bằng cách nhấn nút Menu trên điện thoại

Comments and ratings for Kế hoạch cưới

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!