Lich Viet



Screenshots

Description

Lịch cho người Việt
Ứng dụng đơn giản dùng để tra cứu Âm/Dương Lịch cho người Việt.
Chức năng:
* Xem theo ngày/tháng
* Xem thông tin ngày
* Widget ngày/tháng
* Chọn ngày Âm/Dương
* Thêm sự kiện (tích hợp với Calendar có sẵn của hệ thống)

Tags: lich am cho samsung , lich viet , lịch 2011 tháng 11 am duong , xem lich am duong 2011 , lich ngày 16 , ung dung lich , ngày âm dương , am lich cho samsung galaxy , âm lịch widget

Users review

from 1.949 reviews

"Great"

8.4