LịchScreenshots

Description

A simple Vietnamese Calendar application, for Vietnamese users only.

Ứng dụng đơn giản giúp bạn tra cứu Âm Lịch/Dương Lịch thuận tiện và nhanh chóng.

Mọi ý kiến đóng góp hay báo lỗi xin vui lòng gửi về địa chỉ email của chúng tôi bên dưới để chúng tôi có thể nhanh chóng khắc phục và kiểm nghiệm trên thiết bị của bạn. Chân thành cảm ơn.

Các chức năng chính:
- Xem lịch ngày
- Xem lịch tháng
- Xem thông tin tốt xấu của ngày
- Đặt lịch hẹn theo Âm Lịch/Dương Lịch
- Widget Ngày, Tháng & Danh Ngôn

Từ khóa: Lịch, Lich, Âm Lịch, Am Lich, Việt, Viet, Lịch Việt Nam, Lich Viet Nam, Widget, Ngày, Ngay, Tháng, Thang, Danh Ngôn, Danh Ngon

Tags: lich age of 2.0.5 , widget lich cho , widget am lich cho , lich 2.0.3 , am lich apk 1m , widget danh ngôn cho , code calendar tren , lich van nien code javascript , lich age of mobile 2.0.3 apk

Users review

from 6.591 reviews

"Great"

8.6

Users activity

Lê Nam

by Lê Nam

Downloaded

Blackschool

by Blackschool

Downloaded

Pham

by Pham

Downloaded

Quốc Hưng

by Quốc Hưng

Downloaded

Đức Dương

by Đức Dương

Downloaded

Mai

by Mai

Downloaded

Nguyen

by Nguyen

Downloaded

Khánh

by Khánh

Downloaded

Eun Ae

by Eun Ae

Downloaded