Moderne TarotScreenshots

Description

Ynnergeticskaarten

- Inleiding
De ontwikkeling van de Ynnergetics kaarten is
geboren vanuit de behoefte om mijn klanten een
middel aan te reiken waarmee ze zelf meer zicht op
hun onbewuste sturing kunnen krijgen.

Volgens deskundigen is 95% tot 99% van ons gedrag
onbewust gestuurd en verantwoordelijk voor de
resultaten die we elke dag genereren.

Hoe handig is het dan om een middel tot je
beschikking te hebben waarmee je tegelijkertijd en je
onbewuste sturing zichtbaar maakt en één of meer
oplossingsrichtingen aangereikt krijgt.

Oogmerk van de kaarten is:
• Inzicht verkrijgen in de onbewuste sturing
• Een keuzemoment creëren
• Oplossingsrichting(en) aanreiken

- Inzicht krijgen in de onbewuste sturing:
Door het beeldverhaal van de kaart te vertalen naar
de situatie waar de vraag over gaat, wordt aan de
gebruiker een gedetailleerder perspectief getoond.
De gebruiker herkent en erkent de situatie en wordt
daarmee bewust eigenaar van “ het probleem” of
herkent het beeld niet en krijgt daarmee een ander
perspectief aangereikt ter overdenking.

- Een keuze creëren
Wanneer er een inzicht is, ontstaat het moment
waarop de gebruiker een keuze heeft: door te gaan
met het gedrag wat ongewenst resultaat genereert
of iets anders doen.

- Oplossingsrichting(en) aanreiken
Het beeldverhaal van de kaart geeft bij herkenning
van de situatie vaak al een oplossingsrichting
aan. Daarnaast helpen de verdiepingsvragen
oplossingsrichtingen exploreren.
Verdiepingsvragen
De verdiepingsvragen zijn geformuleerd
als hulpmiddel.

- Werkwijze 1
1. Neem een situatie in gedachten waarin je niet
tevreden bent met de uitkomst en waarvan je zou
willen weten wat jou in die situatie op onbewust
niveau stuurt.
2. Concentreer je op jouw rol in die situatie
3. Schud de kaarten en trek blind een kaart
4. Wat roept de kaart bij je op?
5. Associeer vrij op de kaart.
6. Wat zegt dit over de situatie die je in
gedachten had?

- Werkwijze 2
1. Neem een situatie in gedachten waarin je niet
tevreden bent met de uitkomst en waarvan je zou
willen weten wat jou in die situatie op onbewust
niveau stuurt.
2. Concentreer je op jouw rol in die situatie.
3. Beantwoord de vragen die bij de kaart
geformuleerd zijn.

Users review

from 2 reviews

"Awesome"

10