Posh Cafe

Posh Cafe

FREE

(4 stars)

(5)


Download for Android

10 - 50 downloads

Add this app to your lists

+ By danduong.vn

Ứng dụng của Posh Cafe với các tính năng:
- Gọi điện đặt chỗ
- Hiển thị bản đồ
- Dẫn đường
- Thực đơn
- Thông tin khuyến mại
- Chia sẻ ứng dung
- ...
Sử dụng công nghệ mang đến tiện ích cho khách hàng, và để mang lại dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Tags: posh cafe, ứng dụng của.

Screenshots Posh Cafe
View bigger - Posh Cafe for Android screenshot
View bigger - Posh Cafe for Android screenshot
Comments and ratings for Posh Cafe

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!