Posh Cafe

Download Posh Cafe Posh Cafe icon

Posh Cafe

by: danduong.vn | 8.8 5

8.8 Users
rating

Screenshots

Description

Ứng dụng của Posh Cafe với các tính năng:
- Gọi điện đặt chỗ
- Hiển thị bản đồ
- Dẫn đường
- Thực đơn
- Thông tin khuyến mại
- Chia sẻ ứng dung
- ...
Sử dụng công nghệ mang đến tiện ích cho khách hàng, và để mang lại dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Tags: posh cafe , ứng dụng của

Users review

from 5 reviews

"Great"

8.8