FREE DOWNLOAD

Psykoterapi

  • SEARCH TYPE
  Psykoterapi icon

  Psykoterapi

  by: CamClic 3 2

  2 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Psykoterapi är en behandlingsform där man genom samtal med en utbildad legitimerad psykoterapeut godkänd av Socialstyrelsen skapar möjlighet till personlig förändring. Att gå i psykoterapi innebär att man får möjlighet att arbeta med frågeställningar om sig själv, som påverkar ens mående i förhållande till sig själv och andra, genom att tillsammans med sin psykoterapeut undersöka bakomliggande faktorer för att bättre kunna förstå sina reaktioner i nuet, men framförallt att kunna skapa en bestående förändring i framtiden. Psykoterapi kan bedrivas i kortare avgränsade förlopp omkring specifika frågeställningar eller i öppen form. Psykoterapi kan bedrivas individuellt, med par, familjer samt i grupp. Öresunds Psykoterapi Institut bedriver psykoterapi, handledning, föreläsningar och utbildningsinsatser till såväl privatpersoner som till företag, organisationer och myndigheter. Den teoretiska grund som ÖPI vilar på är KBT och modern relationell PDT. ÖPI ägs och drivs av Björn Östergaard, Fil. kand., Aukt. socionom & Leg. psykoterapeut och har mottagning i centrala Malmö, Köpenhamn och Skåre Fiskeläge strax väster om Trelleborg.

  Tags: psykoterapi apps , psykoterapi ror .no , psykoterapi , öresunds psykoterapi institut björn östergaard , kbt björn östergaard , kbt , the best on psykoterapi , björn östergaard skåre fiskeläge

  Users review

  from 3 reviews

  "Poor"

  2