Tebareke ve Amme SureleriScreenshots

Description

Mülk sûresi Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Otuz âyet-i kerîmedir.
İlk âyet-i kerîmede geçen el-Mülk kelimesinden dolayı, sûreye,
Sûret-ül-Mülk denilmiştir. Ayrıca Tebâreke, Münciye, Mâni'a, Vâkı'a adları
ile de anılır. Sûrede; hayâtın ve ölümün yaratılış sebebi, âlemdeki
kusursuz nizam, müşriklerin (Cenâb-ı Hakk'a ortak koşanların) âhiretteki
acıklı durumu, Allahü teâlânın gizli-açık her şeye vâkıf olduğu
anlatılmaktadır. (İbn-i Abbâs, Taberî, Râzî)

Allahü teâlâ Mülk sûresinde meâlen buyuruyor ki:

Sırât-ı müstekîm (İslâmiyet'in gösterdiği doğru yol) üzere gidenle, gözleri
âmâ olup yüzüstüne gittiği yolu bilmiyen aynı mıdır? (Âyet: 22)

Mülk sûresi kötülüklerden engelleyici ve kurtarıcıdır. Kabir azâbından
koruyucudur. (Hadîs-i şerîf-Tirmizî)

Her gece Mülk sûresini okuyanı Allahü teâlâ kabir azâbından korur. (Hadîs-i
şerîf-Nesâî)

 Nebe' sûresi Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Kırk âyet-i kerîmedir.

 Kıyâmet haberlerini ihtivâ ettiği için sûreye bu mânâya gelen

 Sûret-ün-Nebe' denilmiştir. Amme kelimesi ile başladığı için Amme sûresi

 de denir. Sûrede; Allahü teâlânın insanlara olan eşsiz lütufları, kıyâmet

 günü ve o gün meydana gelecek hâdiseler, Cehennem'in şiddeti ve

 Cehennemlikler, Allahü teâlâya hesap verdikten sonra kâfirlerin

 pişmanlıkları bildirilmektedir. (Senâullah Dehlevî, Abdülazîz Dehlevî,
İbn-i Abbâs)

 Allahü teâlâ Nebe' sûresinde meâlen buyuruyor ki:

 Muhakkak ki, Cehennem (melekler tarafından kâfirleri) bir gözetleme

 yeridir. Kâfir için bir dönüş yeridir. Nice devirler boyunca içinde

 kalacaklar. Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de içilecek bir şey! Bir

 kaynar su ve irin içecekler. (Âyet: 21-26)

 Nebe' sûresini okuyan, îmânsız gitmekten emin olur. Allahü teâlâ onun

 rızkını genişletir, kendisine bol mükâfât verir. O kimse ölmeden

 Cennet'teki yerini görür. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Tebareke ve Amme Sure'lerini bu uygulama ile yanınızda taşıyabilir, İster
Arapça, ister Türkçe harflerle Arapça ve ister Mealini okuyabilirsiniz.
İsterseniz Ebu Bekir Şairi'nin muhteşem sesiyle dinleyebilir ve isterseniz
Mehmet Emin Ay'ın sesiyle ok takipli olarak videosunu izleyebilirsiniz.
Tebareke ve Amme Sure'lerini ister oku, ister dinle, ister izle.
Hem Arapça, hem Türkçe, hem Türkçe meali, hem sesli, hem videolu.

Tags: tebareke ve mülk suresi aynı ayet mi , tebare veamme oku , tebareke mülk suresi , amme ve mülk suresi ayni mi , tebareke ile mülk suresi aynımı

Users review

from 316 reviews

"OK"

4.8