Teknisk förvaltning DemoScreenshots

Description

Här kan du hantera arbetsordrar, avrapportera arbetsordrar samt skapa nya arbetsordrar på objekt i fastighetsdatabasen Vitec Nova. För att använda tjänsten behöver du ett konto på Vitecs demo-miljö.

Tags: teknisk förvaltning demo , vitec nova demo