Unit ConverterScreenshots

Description

A basic converter of metric and imperial units for everyday needs, including distance, area, volume and temperature. Has the possibility of changing the language of starting and ending units between English and Bulgarian.

Базов конвертор на метрични и имперски мерни единици за ежедневни нужди, включващ разстояния, площи, обеми и температури. Разполага с възможност за смяна на езика на началната и крайната единица от английски на български.

Keywords: M-Tel, Mobiltel, HTC, Bulgaria, BG, Application Factory, Contest

Tags: конвектор за андроид

Users review

from 53 reviews

"Great"

8.4