Unit Converter

Unit Converter

FREE

(4 stars)

(52)


Download for Android Like

5,000 - 10,000 downloads

Add this app to your lists
A basic converter of metric and imperial units for everyday needs, including distance, area, volume and temperature. Has the possibility of changing the language of starting and ending units between English and Bulgarian.

Базов конвертор на метрични и имперски мерни единици за ежедневни нужди, включващ разстояния, площи, обеми и температури. Разполага с възможност за смяна на езика на началната и крайната единица от английски на български.

Keywords: M-Tel, Mobiltel, HTC, Bulgaria, BG, Application Factory, Contest

Tags: конвектор за андроид.

Recently changed in this version

v1.01
1) Now International (default language English)
2) Added Menu
3) UI language change menu option (English/Bulgarian) with save of choice
4) Exit menu option
5) Minor UI adjustments
6) New icon

v1.01
1) Интернационализация (език по подразбиране английски)
2) Добавено меню
3) Меню опция за смяна на езика на интерфейса (английски/български) със запомняне на избора
4) Меню опция за изход
5) Малки промени по интерфейса
6) Нова иконка


Screenshots Unit Converter
View bigger - Unit Converter for Android screenshot
View bigger - Unit Converter for Android screenshot
Comments and ratings for Unit Converter

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!