Viet Lich Pro

Viet Lich Pro

FREE

(5 stars)

(89)


Download for Android

10,000 - 50,000 downloads

Add this app to your lists

Comments and ratings for Viet Lich Pro

 • (72 stars)

  by Khanh on 04/11/2012

  Đêr mình cài thử xem sao

 • (72 stars)

  by quang on 20/10/2012

  Hình thức đẹp, nội dung khá nhưng nền lịch màu vàng, chữ cũng cùng tông màu nên rất khó đọc, nhức mắt. Nên đổi màu nền.

 • (72 stars)

  by vu on 03/10/2012

  Vì cái quảmg cáo!

 • (72 stars)

  by LEEWU on 27/09/2012

  Good app for vietnamese

 • (72 stars)

  by vu on 27/09/2012

  Good app for vietnamese

 • (72 stars)

  by HD&N on 26/09/2012

  Good, hơi lag, chữ to hơn nữa thi tốt hơn. Thêm phông nền lịch ngày để có nhiều lựa chọn. Phiên bản tới hy vọng sẽ tốt hơn.

 • (72 stars)

  by Quang Hoa on 26/09/2012

  Good, hơi lag, chữ to hơn nữa thi tốt hơn. Thêm phông nền lịch ngày để có nhiều lựa chọn. Phiên bản tới hy vọng sẽ tốt hơn.

 • (72 stars)

  by Tran on 07/09/2012

  Good, hop later version is better

 • (72 stars)

  by Tran on 07/09/2012

  Good, hop later version is better