Formularium kinder-/jeugdpsy.Screenshots

Description

Psychofarmaca bij kinderen en jeugdigen: een handzaam overzicht.

Geneesmiddelen zijn bij kinderen veel minder onderzocht dan bij volwassenen. In veel gevallen zijn de middelen niet officieel geregistreerd voor de toepassing bij kinderen. Daarom bundelt het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie in dit Formularium de voortschrijdende kennis op het gebied van de psychofarmacologie bij kinderen en jeugdigen, met teksten over individuele middelen ingedeeld in categorieën. Deze app is een handzame samenvatting van de gegevens uit het Formularium beschikbaar op onze website: http://www.kenniscentrum-kjp.nl/Professionals/Medicatie. Voor elk middel vindt u de indicatie, gebruiksaspecten, de registratie en de dosisadviezen. Deze zijn afgestemd met de adviezen van het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK). Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie draagt met deze app bij aan het consistent en transparant toepassen van psychofarmaca bij kinderen en jeugdigen.

Een paar opmerkingen en waarschuwingen zijn op z'n plaats. Deze teksten zijn met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid opgesteld, echter zij zijn niet gemaakt met het oog op volledigheid, maar aanvullend op de informatie in de gebruikelijke naslagwerken (bijvoorbeeld het Farmacotherapeutisch Kompas of leerboeken). Vele psychofarmaca die kinder- en jeugdpsychiaters voorschrijven zijn afkomstig uit de volwassenenpsychiatrie. De grote hoeveelheid kennis over kinetiek, effect, veiligheid en vergelijkend onderzoek die bij volwassenen opgedaan is, ontbreekt meestal bij kinderen en jeugdigen. Men moet dus bekend zijn met de literatuur over psychofarmaca bij volwassenen. De officiële bijsluiter(Ib)teksten en de registratiesituaties zijn te raadplegen via de CBG-website: www.cbg-meb.nl

Er kunnen geen formele rechten aan deze teksten worden ontleend. In individuele situaties kunnen er altijd redenen zijn om van de aanbevelingen af te wijken. Het is goed om hier aantekeningen van te maken in het dossier.

Deze app is een product van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie 'vertaalt' de verzamelde kennis in protocollen voor kinderpsychiaters en andere professionals. Met die kennis kunnen zij hun jonge patiënten de beste zorg bieden en beter behandelen. Met Routine Outcome Monitoring (ROM) vergelijkt het Kenniscentrum systematisch het effect van behandelingen. Voor uitgebreidere informatie gaat u naar onze website: www.kenniscentrum-kjp.nl.

Users review

from 6 reviews

"Good"

6.4