HELP!Screenshots

Description

HELP! verbindt mensen om elkaar te helpen in noodsituaties. Als je via de app alarm slaat wordt 112 gebeld en worden mensen in de buurt gealarmeerd.

HELP! is een applicatie waarmee iedereen in noodsituaties sneller hulp kan inroepen van zowel de hulpdiensten als mensen die toevallig in de buurt zijn. Wanneer je de applicatie opent en een HELP! toets indrukt, bel je direct 112. Tegelijkertijd zoekt de HELP! app via GPS naar mensen in de buurt die HELP! ook geïnstalleerd hebben, en beschikbaar zijn om te helpen. Zij krijgen het alarm via een push-notificatie binnen op hun mobiele telefoon, en zien direct waar en hoe ze kunnen helpen. HELP! verbindt mensen om elkaar te helpen in noodsituaties. HELP! is beschikbaar voor iPhone en Android toestellen en is een initiatief van Enviu en Vodafone Netherlands Foundation.

HELP! kan ingezet worden bij de volgende noodsituaties:
- Hart
- Letsel
- Gif / Allergie
- Stikken
- Verdrinking
- Brand
- Geweld
Voor alle overige noodsituaties kan 112 gebeld worden.

Alarm slaan:
- Open de app
- Kies 1 van de 7 noodsituaties en bevestig het alarm
- 112 wordt gebeld en in de achtergrond worden mensen in de buurt gealarmeerd
- Open de app opnieuw
- De app geeft de status van het alarm weer en/of het aantal mensen dat op het alarm gereageerd heeft
- Bekijk de tips om te zien wat je kan doen
- Stop het alarm als de noodsituatie opgelost is
- Sluit de app of deel je ervaring met andere HELP! gebruikers

Alarm ontvangen:
- Je ontvangt een alarm als push-notificatie
- Via de push-notificatie open je de app
- Het alarm en de locatie worden gepresenteerd; weiger of accepteer het alarm
- Na het accepteren van het alarm, wordt de route naar de noodsituatie gepresenteerd
- Bekijk de tips om te zien wat je kan doen
- Stop als de noodsituatie opgelost is of als er sprake is van een vals alarm
- Sluit de app of deel je ervaring met andere HELP! gebruikers

Tips
HELP! bevat (eerste hulp) tips die altijd toegankelijk zijn. Na het slaan van een alarm worden de tips gepresenteerd aan de persoon die alarm geslagen heeft en aan de ontvangers van het alarm. De tips zijn in samenwerking met het Oranje Kruis ontwikkeld.

Instellingen voor het ontvangen van een alarm
Je kan zelf instellen bij welke typen noodsituaties een alarm ontvangen wordt. Zorgverleners die geregistreerd staan in het BIG-register van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, krijgen voorrang bij het ontvangen van een alarm.

Spelregels
- HELP! is een app voor het ontvangen en versturen van een alarm in een noodsituatie
- Ga voorzichtig en verstandig met deze applicatie om
- Sla alleen alarm in geval van een echte noodsituatie
- Accepteer een alarm alleen als je de intentie hebt hulp te bieden
- Voer geen risicovolle handelingen uit als je hier niet toe in staat bent
- Hulp bieden vindt plaats op vrijwillige basis

Let op: het gebruik van GPS in de achtergrond kan ervoor zorgen dat de batterij sneller op gaat.

Tags: 112alarm applicatie

Users review

from 171 reviews

"Great"

8