Mini DSM IVScreenshots

Description

Aplikacja jest mobilną wersją bestsellerowej publikacji Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR ( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, IVth Edition, Text Revision), omawiającej kategorie diagnostyczne zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kryteria ich rozpoznawania oraz zasady systematyzacji.
Wersja ta zawiera wszystkie tabele klasyfikacji:
- listę patologii,
- podtypy zaburzeń,
- kody i kryteria diagnostyczne.

Dzięki specyficznym funkcjonalnościom Aplikacja oferuje łatwą i szybką nawigację w obrębie klasyfikacji i umożliwia wyszukiwanie według:
- słów kluczowych,
- kodu,
- klasyfikacji zaburzenia.

Tags: tabela dsm iv , tabela według dsm iv

Users review

from 1 reviews

"Poor"

2