NVK-congresScreenshots

Description

De app van het 36e congres van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK, 5, 6 en 7 november) biedt in een oogopslag het wetenschappelijke programma, de samenvattingen en de plattegrond van de congreslocatie. Ter voorbereiding op het NVK-congres kunt u uw persoonlijke programma samenstellen door middel van de favorietenfunctie. Tijdens het congres kunt u notities maken. Met de zoekfunctie van de app vindt u de relevante informatie. Met de app heeft u altijd het actuele programma bij de hand met de NU-functie. Kortom, een zeer handige app voor, tijdens en na het congres.

De Androidapplicatie NVK-congres 2014 is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.
Uitgever: De Tijdstroom Uitgeverij
Ontwikkeling: Jelle Hermsen
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Disclaimer
---------
Aan de totstandkoming van de inhoud is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons gaarne aanbevolen.

Feedback
--------
Voor reacties op deze applicatie houden wij ons gaarne aanbevolen.
Voor fouten, verbeteringen, suggesties of goede ideeën, stuur een e-mail naar info@tijdstroom.nl