SevoScreenshots

Description

Deze applicatie is bedoeld voor anesthesiologen en andere beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij het geven van anesthesie aan een patiënt.
In deze applicatie is informatie te vinden over het gebruik en de juiste dosering van Sevorane al dan niet i.c.m. Remifentanil.
Met een wachtwoord, welke alleen verstrekt wordt aan beroepsbeoefenaren, kunt u toegang verkrijgen tot deze applicatie.