FREE DOWNLOAD

SpoTUS Spot Tus Uzmanlık Soru

  • SEARCH TYPE
  SpoTUS Spot Tus Uzmanlık Soru icon

  SpoTUS Spot Tus Uzmanlık Soru

  by: 206 7.8

  7.8 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  SpoTUS, TUS çalışan doktor ve doktor adayı tıp öğrencileri için spot bilgiler içeren bir uygulamadır.

  Güzel bir arayüz ile önce klinik veya temel bilimleri seçeceksiniz. Sonrasında dersi ve bölümü seçerek sorulara bakabilirsiniz.

  Beklediğinizde derslerin ve bölümlerin isimlerinin yanına o kısımda kaç soru bulunduğu gelecektir.

  Ayarlardan cevap ekranında ne görmek istediğinizi seçebilirsiniz.

  Uygulamaya spot bilgi girilmesi konusunda yardımlarından ötürü aşağıdakilere teşekkür ederim.

  Burak Pasinlioğlu
  Mehmet Saygı
  Ali Sadioğlu

  Ayrıca yardımcı olmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler.

  Programda aşağıdaki dersleri ve konuları bulabilirsiniz:

  Üst Ekstremite anatomisi ,Alt Ekstremite anatomisi ,Göğüs (Thorax) anatomisi ,Karın (abdomen) anatomisi ,Pelvis ve Perine Anatomisi ,Sırt Bölgesi Anatomisi ,Baş ve Boyun Anatomisi ,Sinir Sistemi Anatomisi ,Fizyoloji ,Histoloji ,Embriyoloji ,Biyoenerjetikler ve Oksidatif Fosforilasyon ,Karbonhidrat Biyokimyasi ve Ara Metabolizma ,Lipid Biyokimyasi ,Protein ve Azot Biyokimyasi ,Hormon Biyokimyasi ,Vitamin-Mineral ve Elementler ,Çekirdek Biyokimyasi ,Hücre ve Doku Biyokimyasi ,Genel Mikrobiyoloji ve Bakteriyolojiye Giriş ,Bakteriler ve Bakteriyel Hastaliklar ,Virüsler veViral Hastaliklar ,Mantarlar ,Parazitoloji ,İmmünoloji ,Genel Patoloji ,Çevresel Patoloji ve Beslenme ,İmmünopatoloji ,Genetik ,Neoplazi ,Enfeksiyon Hastalıkları ,Kalp ve Damar Hastalıkları ,Solunum Sistemi ,Hematopoetik Sistem ,Gastro İntestinal Sistem ,Pankreas ve Hepatobilier Sistem ,Endokrin Sistem ,Üriner Sistem ,Erkek Genital Sistemi ,Kadın Genital Sistemi ve Meme ,Baş ve Boyun Patolojileri ,Sinir Sistemi ,Kas-İskelet ve Yumuşk Doku ,Deri Hastalıkları ,Genel Farmakoloji ,Otonom Sinir Sistemini Etkileyen İlaçlar ,Kardiyovasküler Sistemi Etkileyen İlaçlar ,Hematopoetik Sistemi Etkileyen İlaçlar ,Santral Sinir Sistemini Etkileyen İlaçlar ,Otakoidler ,Endokrin Sistem Hastalıklarının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ,Solunum Sistem Hastalıklarının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ,Gastrointestinal Sistem Farmakolojsi ,İmmün Sistem Hastalıklarının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ,Zehirlenme Tedavisi ,Kemoterapötik İlaçlar ,Diğer Konular ,Büyüme-Gelişme ,Bağışıklama ,Beslenme ,Pediadrik Enfeksiyon Hastalıkları,Genetik Yenidoğan ve Hastalıkları,Pediadrik Göğüs Hastalıkları ,Pediadrik Kardiyoloji ,Pediadrik Gastroenteroloji ,Pediadrik Hematoloji ve Onkoloji ,Pediadrik İmmünoloji- Allerji ve Romatoloji ,Pediadrik Nefroloji ,Pediadrik Endokrinoloji ve Metabolizma ,Pediadrik Nöroloji Hematoloji-Onkoloji ,Kardiyoloji ,Göğüs Hastalıkları ,Gastroenteroloji ,Nefroloji ,Romatoloji-İmmunoloji ,Endokrinoloji ,İnfeksiyon Hastalıkları ,Travmaya Metabolik ve Endokrin Cevap ,Şok ,Sıvı Elektrolit-Asit-Baz Dengesi ve Bozuklukları ,Preop-İntraop ve Postoperatif Dönem (Hazırlık ve Komplikasyonları) ,Kan Transfüzyonları, Cerrahi Kanama Hastalıkları ve Beslenme ,Yara İyileşmesi, Yanıklar ve Cerrahi Enfeksiyonlar ,Travma ,Transplantasyon ,Meme Hastalıkları ve Cerrahisi ,Tiroid Hastalıkları ve Cerrahisi ,Paratiroid Hastalıkları ve Cerrahisi ,Hipofiz-Adrenal Bez Hastalıkları ve Cerrahisi ,GIS Hastalıklarına Giriş ve Akut Karın ,Özefagus-Diyafragma Hastalıkları ve Cerrahisi ,Mide Duedonum Hastalıkları ve Cerrahisi ,İnce Barsak-Appendik Hastalıkları ve Cerrahisi ,Kolon-Rektum-Ans Hastalıkları ve Cerrahisi ,Pakreas Dalak Hastalıkları ve Cerrahisi
  ,Hepatobiliyer Sistem Hastalıkları ve Cerrahisi ,Mezenterik Vasküler Hastalıkları ve Retroperitoneal Bölge Hastalıkları ,Herniler ,Deri Hastalıkları ve Malign Melenoma ,Genel Bilgiler ,Genel Jinekoloji ,Reproduktif Endokrinoloji ,Jinekolojik Onkoloji ,Obstetrik ,Dermatoloji ,Üroloji ,Ortopedi ,Nöroloji ve Nöroşirürji Psikiyatri

  tusdata, uzmanlık, uzmanlik, tıp, tip, doktor, doctor, tus

  Tags: spot telefonlar , anatomi üst ve alt ekstremite sınav sorusu , biyokimya karbonhidrat metabolizması spot , karbonhidrat metabolizması ve vitaminler , spot bilgiler , thorax anatomisi , travma , tusdata spot bilgiler telefon için , üroloji spot bilgiler

  Users review

  from 206 reviews

  "Great"

  7.8